Chuốc bạn thân phê rượu rồi làm gì xem thì biết, điện hỏi thăm tình hình hiện tại. Cô ấy kể cho chồng nghe về việc tôi đã giúp đỡ cô ấy như thế nào, chồng cô ấy nhờ tôi nghe máy và nói muốn cảm ơn tôi. Tôi không thể trả lời điện thoại. “Xin chào, xin chào.” Người trong điện thoại nói: “Cảm ơn anh. Nếu không có anh, Lừa gái teen say rồi địt có thai tôi thực sự không biết hai mẹ con sẽ như thế nào. Sáng mai tôi sẽ chạy tới đãi anh một bữa.” Chúng ta hãy nói chuyện vui vẻ nhé.” Tôi nói: “Không có gì đâu, điều đó không dễ dàng gì với những người xa nhà.” Anh ấy nói: “Được rồi,