Cô gái nông thông học dốt nhưng lại biết lấy ”lỗ” làm lãi khiến các anh đại gia điêu đứng