Phang con đĩ già làm tình chuyên nghiệp hàng họ hết nước chấm phê vl, chỉ bắt nàng đón lấy một cảm giác thật khó diễn tả khi nàng thấy bẹn mình chạm hẳn vào cái buồi của Thắng vẫn nằm ngoẹo đầu vắt vẻo bên ngoài cửa lồn của Trâm. Nó đã mềm đi nhiều, nhưng cái đầu khấc hình như vẫn còn tuột ra ngoài, Địt em cave nhiều kinh nghiệm làm tình hàng họ hết nước chấm phê vl và nàng có thể thấy nó bự còn hơn cả buồi của Khánh, cái buồi đàn ông trước đêm qua là duy nhất đối với Trâm. Chỉ cần cái cảm giác nhơ nhác, mết mát trên mặt cùng với cái mùi tinh khí hóa ra không chỉ trong mồm và trên mặt, mà bốc lên từ khắp người Trâm, khắp cả giường