Tag: 122219_001-1pon

Miya Izumi dâm đãng đi du lịch bị anh đại gia chim to địt vào lồn ko che sướng vãi lồn

Miya Izumi dâm đãng đi du lịch bị anh đại gia chim to địt vào lồn ko che sướng vãi lồn, đó chưa hiện rõ môi bé, hột le… mà nó hồng hào,Miya Izumi dâm đãng đi du lịch bị anh đại gia chim to địt vào lồn ko che sướng vãi lồn lúc đó thằng nhỏ liên tưởng tới cái mạng nhện hơn. Từ môi lớn tách ra, lộ ra cái chỏm (chưa gò lên hạt me như các bé lớn nha), rồi ngay bên dưới là cái mạng nhện hồng hào, để ý kỹ sẽ thấy được cái lỗ chừng ngón tay út à. Giữa môi lớn và môi bé, nếu để ý kỹ sẽ thấy mấy bợn màu trắng lợn cợn (bạn nữ nào đi làm cả ngày cũng có mấy lợn cợn nay). Thằng Dũng chưa biết đó là gì, nhưng bản năng nó mách bảo cái đó ngon lắm, thơm lắm… Tuy mô tả dài vậy, nhưng