Koi Kurumi cảm ơn anh hàng xóm đã giúp chuyển đồ bằng cả cơ thể múp míp