Chỉ vì nợ tiền anh rể mà em gái của vợ nửa đêm bị anh rể lôi ra cưỡng địt giữa đêm